Η Ιστορία της Ακαδημίας

LOGO ICM

Η Ιστορία μας …

Η Inspirational Coaching & Mentoring (ICM) Academy ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2020 με σκοπό να προσφέρει:

  • καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα Coaching & NLP
  • σεμινάρια
  • υπηρεσίες Coaching, Mentoring & Supervision και
  • εθελοντικές δράσεις

Ήδη, η Ακαδημία υλοποίησε πιλοτικά, από τις 29 Μαρτίου έως τις 15 Νοεμβρίου του 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Diploma in Inspirational Coaching“, με έντεκα συμμετέχοντες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (International Coaching Federation – ICF) ως ACSTH. Αυτό σημαίνει, ότι επιπρόσθετα των θεωρητικών γνώσεων, της πρακτικής άσκησης και της εποπτείας, το “Diploma in Inspirational Coaching“, ανοίγει το δρόμο για τη διαπίστευση των συμμετεχόντων και την απόκτηση των διαπιστευτηρίων (credentials) ICF Associate Certified Coach (ACC) & ICF Professional Certified Coach (PCC).

Παράλληλα το ίδιο χρονικό διάστημα υλοποίησε 3 κύκλους Πρακτικής άσκησης Coaching με 27 συνολικά συμμετέχοντες. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 υλοποιεί τον 4ο κύκλο με 10 συμμετέχοντες.

Feedback συμμετεχόντων για τα δύο προγράμματα μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα του web site της Ακαδημίας, “Τι λένε για εμάς“.

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας