Coaching Executives and Leaders Certified Practitioner

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Coaches
Coaching-Executives-and-Leaders-Certified-Practitioner

Τίτλος Προγράμματος

Coaching Executives and Leaders Certified Practitioner

ICF_CCE LOGO

Πίνακας Περιεχομένων

Σε ποιους απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Στελέχη επιχειρήσεων και ηγέτες που επιθυμούν να γνωρίσουν μοντέλα και εργαλεία coaching, που θα αυξήσουν την αυτεπίγνωσή τους, θα τους ενδυναμώσουν και θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια, να παρακινήσουν τα άτομα των ομάδων τους στο χώρο εργασίας, όπως επίσης και να αυξήσουν την ατομική και συλλογική απόδοσή τους.
 • Επαγγελματίες coaches που θέλουν να εστιάσουν στο coaching στελεχών επιχειρήσεων και ηγετών.
 • Επαγγελματίες coaches που χρειάζονται CCEU’s για την απόκτηση ή ανανέωση της διαπίστευσής τους.

Περιγραφή του προγράμματος

Το coaching είναι μια προσέγγιση μάθησης, ανάπτυξης και εξέλιξης. Υποστηρίζει τους πελάτες να αποκτήσουν πλήρη αντίληψη της κατάστασης και των δυνατοτήτων τους, να διαμορφώσουν τα δικά τους μοναδικά πλάνα δράσης και να τα εφαρμόσουν, για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους τους, ξεπερνώντας τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν το coaching εδώ και δεκαετίες για να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν τα στελέχη τους, ιδιαίτερα όσα βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. Έρευνες μεγάλων φορέων (πχ. ICF, CIPD) δείχνουν τη θετική επίδραση του coaching σε κρίσιμες δεξιότητες, όπως αυτοπεποίθηση, επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις, ηγεσία και διοίκηση, διαχείριση χρόνου και πόρων, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων, κλπ. Επιπλέον, φαίνεται ότι το coaching αυξάνει την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση και παρακίνηση των εργαζομένων, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη μετάβαση σε θέσεις υψηλότερης ευθύνης και βελτιώνει τους δείκτες διακράτησης των ταλέντων.

Η επιτυχία των στελεχών-ηγετών, και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων για τις οποίες εργάζονται, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας ευρύτερες αλλαγές στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα των θεμάτων και συσχετισμών, οι γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές, καθιστούν το ρόλο των στελεχών-ηγετών πιο απαιτητικό από ποτέ.

Στο πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον κόσμο των στελεχών-ηγετών, τα θέματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Θα κατανοήσουν τις ανάγκες τους και θα μάθουν πως το coaching τους βοηθάει να χτίσουν απαραίτητες δεξιότητες και να διαμορφώσουν αποτελεσματικές συμπεριφορές, ώστε να ηγηθούν αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις, ισορροπία και ικανοποίηση για τους ίδιους και τους ανθρώπους τους. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν μοντέλα και εργαλεία coaching κατάλληλα για στελέχη και ηγέτες, θα τα κατανοήσουν σε βάθος και θα εξασκηθούν σε αυτά, ώστε να μπορούν άμεσα να τα εφαρμόσουν στην πράξη, είτε ως coaches στους πελάτες τους, είτε ως managers-leaders στους υφισταμένους τους.

Μαθησιακοί στόχοι

Σε αυτό το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

 1. Το ρόλο του executive και leadership coach.
 2. Το ρόλο και τις προκλήσεις του manager/leader-coach.
 3. Πώς να αναπτύξουν coaching mindset.
 4. Τις θεμελιώδεις δεξιότητες για επιτυχημένο coaching.
 5. Πώς να κάνουν συμφωνίες coaching και πως να βοηθούν τους πελάτες τους (ή υφισταμένους τους) να θέτουν σημαντικούς στόχους και να δεσμεύονται στην επίτευξή τους.
 6. Μοντέλα που θα τους βοηθήσουν να δομήσουν μια αποτελεσματική συζήτηση coaching.
 7. Εργαλεία και προσεγγίσεις coaching, κατάλληλα για στελέχη και ηγέτες, για να βοηθήσουν τους πελάτες (ή υφισταμένους τους) στην αύξηση της αυτό-επίγνωσης, στη διαμόρφωση πλάνων δράσης, στη λήψη αποφάσεων, στην οικοδόμηση και αποκατάσταση εμπιστοσύνης, στο χειρισμό περιοριστικών πεποιθήσεων, στην καλύτερη διαχείριση χρόνου και αντιμετώπιση αναβλητικότητας, στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας και στη βελτίωση της απόδοσης.
 8. Πως να υποστηρίξουν τους πελάτες τους (ή υφισταμένους τους) να χρησιμοποιούν την αναστοχαστική πρακτική για να ενισχύουν τη μάθηση και την ανάπτυξή τους.
 9. Πώς να υποστηρίξουν τους πελάτες τους (ή υφισταμένους τους) να αυτό-λογοδοτούν.
 10. Τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας coaching σε μία επιχείρηση.

Ενότητες του προγράμματος

 1. Εισαγωγή στο coaching, στον κώδικα δεοντολογίας και στο coaching mindset, ο ρόλος και οι προκλήσεις του σύγχρονου στελέχους και ηγέτη, ο ρόλος του ηγέτη-coach
 2. Συμφωνίες και στόχοι coaching: διμερείς και τριμερείς συμφωνίες, μεγάλη και μικρή ατζέντα, εργαλεία διαμόρφωσης και παρακολούθησης στόχων
 3. Μοντέλο GROW, ενεργητική ακρόαση και δυνατές ερωτήσεις
 4. Μοντέλο 4Ds, παρουσία και μετατροπή επιγνώσεων σε πλάνα δράσης
 5. Παροχή και αναζήτηση ανατροφοδότηση για διεύρυνση αυτό-επίγνωσης
 6. Χειρισμός γνωστικών στρεβλώσεων και περιοριστικών πεποιθήσεων
 7. Εργαλεία coaching για αύξηση της αυτό-επίγνωσης
 8. Προσεγγίσεις και εργαλεία για λήψη αποφάσεων και χειρισμό διλημμάτων
 9. Προσεγγίσεις και τεχνικές οικοδόμησης και αποκατάστασης εμπιστοσύνης
 10. Προσεγγίσεις και εργαλεία για καλύτερη διαχείριση χρόνου, διαχείριση αναβλητικότητας και αύξηση αντοχής και ανθεκτικότητας
 11. Αναστοχαστική πρακτική και αυτο-λογοδοσία (self-accountability)
 12. Βασικές αρχές για οικοδόμηση κουλτούρας coaching στην επιχείρηση & εξετάσεις αξιολόγησης γνώσεων

Ημερομηνίες

Τετάρτη 18:00 – 21:00,
12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7 & 28/7/2021

Τόπος

Διαδικτυακή σύγχρονη εκπαίδευση (live webinar)

Κόστος επένδυσης

Το κόστος του προγράμματος είναι € 1.260. Ειδική προσφορά για το 1ο Group που θα δημιουργηθεί, € 990. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προκαταβάλλοντας το ποσό των € 900 έως 7 Μαΐου 2021, είτε καταβάλλοντας το ποσό των € 990 σε 3 ισόποσες δόσεις των € 330 ως εξής: 1η δόση έως 7 Μαΐου ως 1η δόση, 2η δόση έως 9 Ιουνίου και 3η δόση έως 7 Ιουλίου ως 3η δόση. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβεβαιώνεται με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ακαδημίας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR4801106680000066800338478 Δικαιούχος: INSPIRATIONAL COACHING AND MENTORING ACADEMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, είτε προκαταβάλλοντας το ποσό των € 900, είτε το ποσό των € 330 ως 1η δόση έως 7 Μαΐου και στέλνοντας σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό της κατάθεσης στο email [email protected]

ICF_CCE LOGO

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας