Diploma in Business Coaching

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Coaches
business coachιng

Τίτλος Προγράμματος

Diploma in Business Coaching

Πίνακας Περιεχομένων

Σε ποιους απευθύνεται

 • Όλους όσους ενδιαφέρονται να γίνουν Business Coaches και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ασκούν ηγεσία και σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Coaches που αναζητούν ένα niche και τους καλύπτει το Business Coaching
 • Coaches που χρειάζονται CCEU’s για την απόκτηση ή ανανέωση της διαπίστευσής τους

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Diploma in Business Coaching είναι να δημιουργήσει επαγγελματίες Business Coaches, που να κατέχουν την απαιτούμενη γνώση, έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Να γνωρίσουν, να μάθουν και να κατανοήσουν, τι είναι το Coaching και τι το Business Coaching, που απευθύνονται, ποιος ο ρόλος τους ως Business Coaches, ποιες είναι οι θεμελιώδεις δεξιότητες που ο Business Coach χρειάζεται να επιδεικνύει στις συνεδρίες με τους πελάτες του και ποιος ο κώδικας δεοντολογίας και επαγγελματικών προτύπων της International Coaching Federation (ICF) που χρειάζεται ο Business Coach να τηρεί και να εφαρμόζει στη σχέση του με τον πελάτη αλλά και τον εαυτό του. Να γνωρίσουν, να μάθουν και να κατανοήσουν ποιες προσεγγίσεις υπάρχουν, ποια εργαλεία και ποια μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να υποστηρίζουν κατάλληλα και με επάρκεια τους πελάτες τους, να πετυχαίνουν τα επιθυμητά για εκείνους αποτελέσματα. Πότε χρειάζεται να αναλαμβάνουν το ρόλο του Μέντορα και πόσο σημαντικό είναι για το επάγγελμά τους να δέχονται Καθοδήγηση και Εποπτεία.

Ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποτελείται από τα παρακάτω 6 μαθήματα και 25 ενότητες:

Μάθημα 1ο:  Νέος Κώδικας Δεοντολογίας & Επαγγελματικών Προτύπων κατά ICF

 1. Κώδικας Δεοντολογίας & Επαγγελματικών Προτύπων σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Coaching (International Coaching Federation – ICF)


Μάθημα 2ο: Νέες Βασικές Δεξιότητες Coaching κατά ICF

 1. Δεξιότητα 1η κατά ICF: Ο Coach, επιδεικνύει δεοντολογική πρακτική (Demonstrates Ethical Practice)
 2. Δεξιότητα 2η κατά ICF: Ο Coach, ενσωματώνει μια νοοτροπία coaching (Embodies a Coaching Mindset)
 3. Δεξιότητα 3η κατά ICF: Ο Coach, δημιουργεί και διατηρεί συμφωνίες (Establishes and Maintains Agreements)
 4. Δεξιότητα 4η κατά ICF: Ο Coach, καλλιεργεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια (Cultivates Trust and Safety)
 5. Δεξιότητα 5η κατά ICF: Ο Coach, διατηρεί Παρουσία (Maintains Presence)
 6. Δεξιότητα 6η κατά ICF: Ο Coach, ακούει ενεργητικά (Listens Actively)
 7. Δεξιότητα 7η κατά ICF: Ο Coach, προκαλεί Επίγνωση (Evokes Awareness)
 8. Δεξιότητα 8η κατά ICF: Ο Coach, διευκολύνει την ανάπτυξη του πελάτη (Facilitates Client Growth)


Μάθημα 3ο: Προσεγγίσεις Business Coaching

 1. Προσέγγιση Business Coaching με Εστίαση στη Λύση (Solution Focus Business Coaching) – Ερωτήσεις Κλίμακας – Η ερώτηση θαύμα – Η ερώτηση εξαίρεσης στο πρόβλημα – Η ερώτηση αναγνώρισης
 2. Προσέγγιση Business Coaching με τη Χρήση του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP)


Μάθημα 4ο: Εργαλεία του
Business Coach

 1. Ο τροχός της επιχείρησης – Ανάλυση S.W.O.T.
 2. Οπτικοποίηση (Visualization) – Το εργαλείο της χρονοκάψουλας – Ανατροφοδότηση 360 μοιρών


Μάθημα
 5ο: Μοντέλα Business Coaching

 1. Μοντέλα Coaching
 2. OSCAR Business Model
 3. STEER Business Model
 4. De Bono’s, The Six Thinking Hats®
 5. Soar Like An Eagle, Thomas Varghese
 6. 4Ds for Focused and Impactful Leadership, Olga Valadon


Μάθημα
 6οTeam & Group Business Coaching – Mentoring – Coaching Supervision

 1. Team & Group Coaching ορισμοί, συντονισμός & λειτουργία ομάδων, τα 5 στάδια εξέλιξης της ομάδας
 2. Τα μοντέλα Group Coaching “GROUP” και “The Art of Group Coaching Model”
 3. Το νόημα του Team Coaching, The 7 C’s of Effective Teams, Team & Group Coaching ρόλοι και διαφορές
 4. Βασικές Δεξιότητες κατά ICF & Εργαλεία για Team & Group Coaching – Ο τροχός των ομάδων υψηλής απόδοσης
 5. Η Διαδικασία Action Learning
 6. Mentoring – Coaching Supervision

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του προγράμματος

Παρασκευή 5/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5, 11/6, 18/6, 25/6, 2/7, 16/7, 23/7, 6/8, 20/8, 3/9, 10/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10 και τις ώρες 16:30-19:00. Στη συνέχεια ακολουθούν 5 συνεδρίες coaching των σπουδαστών με πελάτη και γραπτή ανατροφοδότηση του mentor coach και παρατηρητή των συνεδριών για κάθε μια από αυτές με σκοπό την βελτίωση των σπουδαστών, όσον αφορά την τήρηση των ICF βασικών δεξιοτήτων και του κώδικα δεοντολογίας. Ημερομηνίες αποστολής των audio recording συνεδριών coaching των σπουδαστών με πελάτη (με τη σύμφωνη γνώμη του) στον παρατηρητή του προγράμματος: από 23/10 έως 28/11Στις 5/12/2021 θα γίνει η τελετή αποφοίτησης του προγράμματος, όπου οι σπουδαστές θα μοιραστούν τα μοντέλα τους, τη μαθησιακή τους εμπειρία και θα λάβουν ηλεκτρονικά τα διπλώματά τους.

Τόπος

Διαδικτυακή σύγχρονη εκπαίδευση (live webinar)

Κόστος επένδυσης

Το κόστος του προγράμματος είναι € 1.990. Ειδική προσφορά για το 1ο Group που θα δημιουργηθεί, € 1.500. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προκαταβάλλοντας το ποσό των € 1.275 έως 19 Μαρτίου 2021 (νέα ημερομηνία εγγραφής – το 1ο μάθημα υπάρχει σε recording), είτε καταβάλλοντας το ποσό των € 1.500 σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των € 250 ως εξής: 1η δόση – προκαταβολή έως 19/3, 2η δόση έως 31/3, 3η δόση έως 29/4, 4η δόση έως 31/5, 5η δόση έως 30/6 και 6η δόση έως 30/7. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβεβαιώνεται με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ακαδημίας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR4801106680000066800338478 Δικαιούχος: INSPIRATIONAL COACHING AND MENTORING ACADEMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, είτε προκαταβάλλοντας έως 19 Μαρτίου 2021 το ποσό των € 1.275, είτε το ποσό των € 250 ως προκαταβολή και στέλνοντας σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό της κατάθεσης στο email [email protected]

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας