Positive Psychology Certified Practitioner

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Coaches

Τίτλος Προγράμματος

Positive Psychology Certified Practitioner

ICF_CCE LOGO

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή

Η αναζήτηση και η κατάκτηση της ευτυχίας πάντα ήταν κινητήριος δύναμη για τον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Η αμφισβήτηση του μοντέλου της ασθένειας και η επικέντρωση στα θετικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, ήρθαν για να διαχωρίσουν τη Θετική Ψυχολογία από τη συμβατική Ψυχολογία και να δημιουργήσουν έναν ταχύτητα αναπτυσσόμενο κλάδο της ψυχολογίας που μελετά και προάγει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα άτομο ή μια ομάδα μπορεί να ανθίσει. 

Ερευνητές από όλο τον κόσμο στο χώρο της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης ανακαλύπτουν νέους, επιστημονικούς τρόπους για να αυξήσουν τα επίπεδα της ευημερίας τους, διαχωρίζοντας την επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας από τη new age φιλοσοφία και την pop Ψυχολογία. 

Επιστήμονες από ένα μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων εφαρμόζουν τεχνικές και εργαλεία της Θετικής Ψυχολογίας και ενσωματώνουν τις έννοιες, αρχές και αξίες της, όπως για παράδειγμα στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, της ψυχικής υγείας, στον εργασιακό τομέα, στον αθλητισμό κτλ. Ιδιαίτερα το coaching είναι ένα πεδίο όπου η Θετική Ψυχολογία βρίσκει πρακτική εφαρμογή γι’ αυτό και περιγράφεται ως το “φυσικό περιβάλλον” για την εφαρμογή της. 

Ως Positive Psychology Coaching ορίζεται η πρακτική του Evidence Based Coaching που είναι επηρεασμένη από τις θεωρίες και την έρευνα της Θετικής Ψυχολογίας και βοηθά στην ανάπτυξη Ψυχικής Ανθεκτικότητας, Επίτευξης και Ευημερίας (Green & Palmer, 2014) ή αλλιώς η επιστημονική προσέγγιση που βοηθά τους πελάτες να αυξήσουν την ευημερία τους, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δυνάμεις τους, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να πετύχουν σημαντικούς στόχους (Kauffman, Boniwell & Silberman, 20 10, 2014). 

Το Positive Psychology Coaching έχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση στις μέρες μας με τις Θετικές Παρεμβάσεις και τεχνικές που προτείνει να χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις συνεδρίες, στα σεμινάρια και στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με έρευνα των Palmer & Whybrow, 2017 (tick all that apply) η προσέγγιση της Θετικής Ψυχολογίας χρησιμοποιείται από το 63,27% των ερωτηθέντων coaches και coaching psychologists, με δεύτερη την γνωσιοσυμπεριφορική προσέγγιση με 57,08%,  τρίτη με 47,79% την ενσυνειδητότητα και τέταρτη τη solution focused με 42,92%.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται α) σε επαγγελματίες coaches που θέλουν να μάθουν την προσέγγιση της Εφαρμοσμένης Θετικής Ψυχολογίας και να δώσουν μια επιστημονική διάσταση στη δουλειά τους, β) σε επαγγελματίες coaches που χρειάζονται CCEUs για την απόκτηση ή ανανέωση της διαπίστευσής τους, γ) σε εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, εργαζομένους, γονείς, εργαζομένους στο χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας και της συμβουλευτικής, φοιτητές, αθλητές, εναλλακτικούς θεραπευτές, και γενικά σε άτομα που ενδιαφέρονται για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο τη βασική θεωρία και έρευνα όσο και την εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας. Μεγάλη σημασία δίνεται στο βιωματικό κομμάτι της εκπαίδευσης, με τη χρήση Θετικών Παρεμβάσεων, τεχνικών και βιωματικών ασκήσεων ώστε η γνώση να εφαρμόζεται σταδιακά σε όλους τους τομείς της ζωής του εκπαιδευόμενου τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

Με τη χρήση αλληλεπιδραστικών στοιχείων, τη θέση ερωτημάτων, τον καταιγισμό ιδεών, την επίδειξη και την προσομοίωση προκαλείται η σκέψη και η γνώση εμπεδώνεται με τον καλύτερο τρόπο. 

Έτσι ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εισάγει τις τεχνικές αυτές στη δουλειά του, αφού πρώτα ο ίδιος θα τις έχει κάνει κτήμα του και θα έχει πειστεί για την αποτελεσματικότητά τους. Όλη η ύλη του προγράμματος είναι θεωρητικά και εμπειρικά τεκμηριωμένη.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς επιστημονικής γνώσης πάνω στο αντικείμενο της θετικής ψυχολογίας και την προαγωγή της ευημερίας σε θεραπευτικά, συμβουλευτικά, εκπαιδευτικά, οργανωσιακά και ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν τις βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας και τις εφαρμογές τους με τη χρήση Θετικών Παρεμβάσεων, βιωματικών ασκήσεων και τεχνικών, θα μάθουν να μετρούν τις έννοιες αυτές με τη χρήση εργαλείων μέτρησης όπως κλιμάκων και ερωτηματολογίων και θα διδαχτούν μοντέλα Θετικής Ψυχολογίας και τη χρήση τους σε διαφορετικά πλαίσια.

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει από το πρόγραμμα επιστημονική γνώση και μια εργαλειοθήκη πλούσια σε επιστημονικά τεκμηριωμένο υλικό, που αναμφισβήτητα θα δώσει αξία τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή του.

Ενότητες

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία

 • Ορισμός Θετικής Ψυχολογίας
 • Η ιστορία της Θετικής Ψυχολογίας
 • Θετική Ψυχολογία vs Συμβατική Ψυχολογία
 • Εφαρμογές Θετικής Ψυχολογίας
 • Οι επικρίσεις εναντίον της Θετικής Ψυχολογίας
 • Βασικές έννοιες Θετικής ψυχολογίας.
 • Παρεμβάσεις Θετικής Ψυχολογίας
 • 4 Θεωρίες που υποστηρίζουν τις Θετικές Παρεμβάσεις
 • Οι 14 Αρχές της Ευτυχίας
 • Θετική Παρέμβαση Προσωπικής Ανάπτυξης
 • Εργαλεία Μέτρησης
 • Η έννοια της ευγνωμοσύνης
 • Παρεμβάσεις Ευγνωμοσύνης
 • Εργαλεία μέτρησης της Ευγνωμοσύνης

Ενότητα 2: Ευτυχία & Υποκειμενική Ευημερία

 • Η έννοια της Ευτυχίας
 • Η Υποκειμενική Ευημερία – Τα βασικά συστατικά της Υποκειμενικής Ευημερίας
 • Τρόποι μέτρησης της Υποκειμενικής Ευημερίας
 • Οι 5 δρόμοι προς την Ευημερία
 • Οι 5 βασικές διαστάσεις της Ευεξίας
 • Θεωρίες για την Υποκειμενική Ευημερία
 • Η προσέγγιση της Προσοχής- Ερμηνείας- Μνήμης (ΑΙΜ)
 • Θετικές παρεμβάσεις για την ΑΙΜ
 • Εργαλεία Μέτρησης
 • Θετική Παρέμβαση Καλοσύνης
 • Το απολαμβάνειν
 • Άσκηση Απολαμβάνειν

Ενότητα 3: Η Ευδαιμονική Ευημερία

 • Η Ευδαιμονική Ευημερία
 • Οι πυλώνες της ευδαιμονίας
 • Ηδονή και Ευδαιμονία
 • Το μοντέλο ευημερίας- ανθίζειν PERMA
 • Η ψυχολογική Ευημερία
 • Η αυθεντική Ευτυχία
 • Η έννοια της Ροής
 • Θετικές Παρεμβάσεις Ροής
 • Εργαλεία Μέτρησης της Ροής
 • Το Νόημα της Ζωής
 • Το Μοντέλο PURE
 • Θετικές Παρεμβάσεις Νοήματος Ζωής
 • Εργαλεία Μέτρησης του Νοήματος της Ζωής
 • Η θεωρία του Αυτοκαθορισμού
 • Εργαλεία Μέτρησης
 • Οι Θετικές Σχέσεις
 • Παρεμβάσεις Θετικών Σχέσεων

Ενότητα 4: Τα Θετικά Συναισθήματα

 • Ορισμός Συναισθήματος – Συναισθήματα vs Διάθεση
 • Τα 10 βασικά Θετικά Συναισθήματα – Το Κυκλικό Μοντέλο των Συναισθημάτων
 • Επιδράσεις Θετικών και Αρνητικών Συναισθημάτων
 • 4 Θεωρίες που σχετίζονται με τα Θετικά Συναισθήματα
 • Αιτίες Θετικών Συναισθημάτων
 • Οι 5 βασικές Διαστάσεις της Προσωπικότητας & τα Συναισθήματα
 • Η έννοια της Θετικότητας
 • Παρεμβάσεις Θετικών Συναισθημάτων
 • Εργαλεία Μέτρησης
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Θετική Παρέμβαση Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Ενότητα 5: Οι Αρετές & Οι Δυνάμεις του Χαρακτήρα

 • Οι Αρετές
 • Ορισμός Δυνάμεων του Χαρακτήρα
 • Το ερωτηματολόγιο VIA
 • Γνωρίσματα των Δυνάμεων του Χαρακτήρα κατά VIA
 • Τα Ταλέντα, οι Αξίες και τα Περιστασιακά Θέματα
 • Οι Δυνάμεις του Χαρακτήρα στο Coaching
 • Ευρετήριο δυνάμεων Clifton (Gallup’s Strengths Finder)
 • Το μοντέλο δυνάμεων REALISE 2
 • Η αξιοποίηση των Δυνάμεων του Χαρακτήρα
 • Θετικές Παρεμβάσεις Δυνατών Στοιχείων του Χαρακτήρα

Ενότητα 6: Η Αισιοδοξία & Η Ελπίδα

 • Ορισμός αισιοδοξίας
 • Η αισιοδοξία ως προδιάθεση
 • Η αισιοδοξία ως προσωπικό ύφος απόδοσης αιτιών
 • Το Μοντέλο Αναπλαισίωσης ABC
 • Τα οφέλη της αισιοδοξίας
 • Έδρες ελέγχου
 • Θετικές Ψευδαισθήσεις/ Μη Ρεαλιστική Αισιοδοξία
 • Η Αμυντική Απαισιοδοξία
 • Τα 3 Χαρακτηριστικά της Αισιοδοξίας– Αυτοπεποίθηση – Αυτοαποτελεσματικότητα – Αυτοεκτίμηση
 • Οργανωσιακή Αισιοδοξία
 • Θετικές Παρεμβάσεις Αισιοδοξίας
 • Θετικές Παρεμβάσεις Ενίσχυσης της Αυτοεκτίμησης
 • Η Ελπίδα
 • Εργαλεία Μέτρησης

Ημερομηνίες

Δευτέρα 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9 & 27/9 20:00-22:00

Τόπος

Διαδικτυακή σύγχρονη εκπαίδευση (live webinar)

Κόστος επένδυσης

Το κόστος του προγράμματος είναι € 1.260. Ειδική προσφορά για το 1ο Group που θα δημιουργηθεί, € 990. Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προκαταβάλλοντας το ποσό των € 900 έως 14 Μαΐου 2021, είτε καταβάλλοντας το ποσό των € 990 σε 3 ισόποσες δόσεις των € 330 ως εξής: 1η δόση έως 14 Μαΐου ως προκαταβολή, 2η δόση έως 5 Ιουλίου και 3η δόση έως 30 Αυγούστου ως εξόφληση. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιβεβαιώνεται με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ακαδημίας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR4801106680000066800338478 Δικαιούχος: INSPIRATIONAL COACHING AND MENTORING ACADEMY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, είτε προκαταβάλλοντας το ποσό των € 900, είτε το ποσό των € 330 ως 1η δόση έως 14 Μαΐου 2021 και στέλνοντας σε κάθε περίπτωση το αποδεικτικό της κατάθεσης στο email [email protected]

ICF_CCE LOGO

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας