Το Φόρουμ της Ακαδημίας

ICM Academy Forum

ICF Δεξιότητες
Αναρτήσεις
Θέματα

ICF Δεξιότητα 1

Επιδεικνύει δεοντολογική πρακτική. Κατανοεί και εφαρμόζει με συνέπεια την δεοντολογία και τα πρότυπα του coaching

0
0

ICF Δεξιότητα 2

Ενσωματώνει μια νοοτροπία coaching. Αναπτύσσει και διατηρεί μια νοοτροπία ανοιχτή, περίεργη, ευέλικτη και επικεντρωμένη στον πελάτη

0
0

ICF Δεξιότητα 3

Δημιουργεί και διατηρεί συμφωνίες. Συνεργάζεται με τον πελάτη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία σαφών συμφωνιών σχετικά με τη σχέση coaching, τη διαδικασία, τα σχέδια και τους στόχους. Δημιουργεί συμφωνίες για τη συνολική δέσμευση coaching, καθώς και για κάθε ξεχωριστή συνεδρία coaching

0
0

ICF Δεξιότητα 4

Καλλιεργεί εμπιστοσύνη και την ασφάλεια. Συνεργάζεται με τον πελάτη για τη δημιουργία ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού περιβάλλοντος, που επιτρέπει στον πελάτη να μοιράζεται ελεύθερα. Διατηρεί σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης

0
0

ICF Δεξιότητα 5

Διατηρεί Παρουσία. Είναι πλήρως συνειδητός και παρών με τον πελάτη, χρησιμοποιώντας ένα στυλ το οποίο είναι δεκτικό, ευέλικτο, γειωμένο και με αυτοπεποίθηση

0
0

ICF Δεξιότητα 6

Ακούει ενεργητικά. Εστιάζει σ’ αυτό που λέει και που δεν λέει ο πελάτης, για να κατανοήσει πλήρως αυτό που επικοινωνείται στο πλαίσιο των συστημάτων του πελάτη και για να υποστηρίξει την αυτο-έκφραση του πελάτη

0
0

ICF Δεξιότητα 7

Προκαλεί Επίγνωση. Διευκολύνει την κατανόηση και την μάθηση του πελάτη, χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνικές όπως δυναμικές ερωτήσεις, σιωπή, μεταφορά ή αναλογία

0
0

ICF Δεξιότητα 8

Διευκολύνει την ανάπτυξη του πελάτη. Συνεργάζεται με τον πελάτη για να μετατρέψει τη μάθηση και τη γνώση σε δράση. Προωθεί την αυτονομία του πελάτη στη διαδικασία του coaching

0
0

Σκέφτεστε κάτι;

Αφήστε μας το μήνυμά σας